PNUD Moldova a prezentat Programul de țară 2018 - 2022

Publicat:28/02/2017

Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, a participat astăzi la ședința de consultare a versiunii preliminare a programului de țară pentru perioada 2018-2022, prezentat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare(PNUD). Reuniunea a fost organizată în scopul validării domeniilor cheie de intervenție a PNUD pentru următoarea perioadă și stabilirii obiectivelor esenţiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

 

Programul de țară al PNUD 2018-2022 pentru Republica Moldova conține trei domenii cheie de intervenție care cuprind acțiuni pe segmentele: guvernare, drepturile omului și egalitatea de gen; creștere economică durabilă, incluzivă și echitabilă; durabilitate și reziliența mediului înconjurător. În acest context, participanții la reuniune au venit cu propuneri și recomandări utile, care urmează a fi analizate pentru definitivarea programului.

 

Totodată, în cadrul ședinței, Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, a exprimat gratitudine oficiului PNUD în Moldova pentru suportul continuu acordat Executivului, menționând că Programul de țară 2018-2022 coincide totalmente cu prioritățile Agendei de reforme a Guvernului. “Asistenţa pentru dezvoltare, oferită de către PNUD reprezintă un suport semnificativ pentru elaborarea politicilor şi actelor normative în contextul armonizării cu acquis-ul comunitar și o oportunitate pentru fortificarea capacităţilor instituţionale ale autorităţilor publice”, a menționat Secretarul general al Guvernului. De asemenea, Lilia Palii a subliniat că prioritățile și acțiunile noului program de țară vor servi drept instrument crucial pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova.  

 

La rândul său, coordonatoarea rezidentă ONU și reprezentanta permanentă PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva, a declarat: „PNUD va rămâne un partener de  încredere și vom depune efort colectiv pentru a construi un viitor mai bun pentru toți oamenii din Moldova. Împreună suntem mai puternici și mai bine pregătiți pentru a răspunde la provocările de dezvoltare cu care se confruntă această țară”.